Home » Archive by category "Новости" (Page 2)

Список конвенций Международной организации труда, которые были ратифицированы Молдовой

107
Список конвенций Международной организации труда, которые были ратифицированы Молдовой. Текст конвенций приводится на восьми языках: английском, немецком, арабском, русском, французском, испанском, португальском и китайском. www.ilo.org/dyn/normlex/en/f…

Elveția va ajuta Moldova să utilizeze potențialul migranților de muncă

41(68)
Elveția va aloca Republicii Moldova un grant de 5,8 milioane de euro pentru realizarea Programului „Utilizarea potențialului migrației în Moldova”. Acest fapt este prevăzut de Memorandumul-acord, care, conform prevederilor, urmează să fie semnat de Cancelaria de Stat a Moldovei și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, negocierile referitoare la aceasta fiind deja aprobate de Guvernul Moldovei, informează NOI.md. Potrivit secretarului general al Guvernului, Tudor Copaci, se prevede că documentul va intra în vigoare după semnare și va funcționa pînă în anul 2018. Programul stipulează cooperarea eficientă a părților în domeniul migrației în scopul fortificării impactului pozitiv al fenomenului migrației asupra dezvoltării social-economice a țării, susținerea sectorului privat, a diasporei, implementarea în țara noastră a experienței acumulate de locuitorii Moldovei care au muncit peste hotare etc. SURSA: NOI.MD Autor: Stepanov Gheorghe

Работник не согласен с техническим простоем…

Обложка
Из-за отсутствия заказов, для всех работников цеха был объявлен технический простой (статья 80 Трудового кодекса Республики Молдова). Что делать, если один из работников не согласен с этим и отказывается подписывать приказ о введении технического простоя? Если технический простой действительно имеет место, а работодатель оформил его с соблюдением норм трудового законодательства, то работнику ничего другого не остается как подчиниться указанию работодателя. В случае, когда работник отказывается знакомиться с приказом о введении технического простоя, работодателю следует составить соответствующий акт об этом. Наличие такого акта будет являться доказательством того, что работодатель обеспечил работнику возможность ознакомиться с приказом, однако тот отказался это сделать. Тут следует отметить, что вышесказанное справедливо для случаев, когда трудовые договоры работников не приостанавливаются, а работники находятся в распоряжении работодателя и их труд оплачивается в размере 75% их основной заработной платы (см. ч.ч. (3) и (4) ст. 80 ТК). В случаях, когда технический простой сопровождается приостановлением трудовых договоров по п. с)... Читать далее »

INTREBARI FRECVENTE

современное-рабство1
- Explicaţi, vă rog, ce se înţelege prin noţiunea muncă nenormată Mai întîi să facem o precizare. Întrucît în actualul Cod al Muncii nu există o definiţie a noţiunii de muncă nenormată folosirea acestui termen se consideră nejustificată. Totuşi, în art. 54 din vechiul Cod al Muncii, intrat în vigoare în 1973, şi abrogat pe data de 1 octombrie 2003, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod, erau reglementate situaţiile în care salariaţilor li se putea aplica ziua de muncă nenormată. Sub aspect teoretic, ziua de muncă nenormată este un regim de muncă special în care unii salariaţi, periodic, pot fi antrenaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu în afara programului normal de lucru. Salariatul căruia i-a fost stabilită ziua de muncă nemormată beneficiază de anumite înlesniri şi garanţii (acordarea zilelor suplimentare la concediul de odihnă anual, acordarea unui spor pentru munca nenormată etc).

ЭКСПРЕСС_КОНСУЛЬТАЦИИ

регистры
ЭКСПРЕСС_КОНСУЛЬТАЦИИ - Можно ли вести учетные регистры в электронном виде? Как правило, в электронном виде можно вести те регистрационные (учетные) журналы (регистры), которые не предполагают наличия собственноручных подписей сотрудников или исполнителей. Практика показывает, что чаще всего в электронном виде ведутся факультативные (необязательные) учетные регистры. Например, журнал по учету движения трудовых книжек обязательно следует вести в бумажном варианте, так как он содержит десятую графу «Подпись ответственного лица, принявшего или открывшего трудовую книжку», и четырнадцатую графу «Подпись владельца о получении трудовой книжки». В свою очередь, журнал учета личных карточек работников (факультативный регистр) может вестись в электронном виде.

INTREBARI FRECVENTE

регистры
- S-ar putea întocmi şi completa registrele de evidenţă în format electronic? De regulă, în format electronic se înfiinţează şi se completează doar registrele de evidenţă în care nu este prevăzută semnătura personală a salariatului sau a persoanei căreia i-a fost delegată competenţa înfiinţării registrului. La modul practic, în format electronic pot fi ţinute doar registrele de evidenţă infiinţarea cărora nu este impusă în mod expres prin lege. Pentru a demonstra, să luăm exemplul registrului de evidenţă privind circulaţia carnetelor de muncă şi cel al registrului de evidenţă a fişelor personale ale salariaţilor. Primul obligatoriu trebuie să cuprindă următoarele elemente: «Semnătura reprezentantului angajatorului de primire sau întocmire a carnetului de muncă» (coloana nr. 10) şi «Semnătura titularului de primire a carnetului de muncă» (coloana nr. 14). Din aceste raţiuni, registrul nominalizat trebuie ţinut doar pe suport de hîrtie. Cît priveşte cel de-al doilea registru, acesta, nefiind absolut necesar în activitatea... Читать далее »