Home » Новости » ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИИ

ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИИ

WallFon.com_12772

Экспрессконсультации 

— CARE ESTE RATA MINIMĂ OBLIGATORIE DE ANGAJARE ÎN CÎMPUL MUNCII A PERSOANELOR CU HANDICAP?

Asemenea rate sînt stabilite doar pentru angajatoriicare conform schemei de încadrare a personalului au 20 de salariaţi şi mai mult. Potrivit legii, angajatorii care fac parte din această categorie creează sau rezervă locuri de muncă şi angajează în muncă persoane cu dizabilităţi într-un procent de cel puţin 5 la sută din numărul total de salariaţi (art. 34 alin. (4) din Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi). Precizăm că această prevedere legală este valabilă pentru toţi angajatorii,indiferent de forma de organizare juridică (întreprinderi, organizaţii, instituţii).

Vă mai informăm că actualmente în Parlament se examinează un proiect de lege potrivit căruia angajatorilor care nu se vor conforma acestei cerinţe legale, adică vor refuza să încheie contracte de muncă cu persoane cu dizabilităţi, li se vor aplica sancţiuni administrative. Potrivit acestui proiect legislativ, pentru asemenea contravenţii angajatorii riscă amendă în mărime de 7 000 lei.

КАКОВЫ РАЗМЕРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КВОТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ-ИНВАЛИДОВ?

Подобные квоты установлены для работодателей, в штатном расписании которых содержится 20 и более рабочих мест. Такие работодатели создают или резервируют рабочие места и принимают на работу лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) в количестве не менее 5% от общего числа работников (ч. (4) ст. 34 Закона Республики Молдова № 60 от 30 марта 2012 года «О социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями»). Выполнять указанное требование закона обязаны все работодатели, независимо от их организационно-правовой формы (предприятия, организации, учреждения).

В Парламенте на рассмотрении находится законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение указанных квот, то есть за отказ работодателя заключать трудовые договора с лицами с ограниченными возможностями. За подобные действия работодатели будут наказываться штрафом в размере 7 000 леев.

 

Оставить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


6 + 5 =